1. Maandelijkse Betalingen:
1.1. Betalingsverplichting: De inschrijving voor de danslessen verplicht de deelnemer tot het betalen van het lesgeld zoals overeengekomen tijdens de inschrijving. Betalingen dienen maandelijks te geschieden volgens de vastgestelde tarieven.
1.2. Betalingsmethoden: Betalingen kunnen worden voldaan via contant geld, automatisch incasso of bankoverschrijving. Betalingen moeten voorafgaand aan de eerste les van elke maand worden ontvangen.
1.3. Te late betalingen: Bij niet-tijdige betaling van het lesgeld kan de toegang tot de lessen worden opgeschort totdat de betaling is ontvangen. Er worden geen kortingen of restituties verleend voor gemiste lessen als gevolg van niet-tijdige betalingen.

2. Aansprakelijkheid en Verzekering:
2.1. Persoonlijke Verantwoordelijkheid: Deelnemers zijn persoonlijk verantwoordelijk voor hun gezondheid en welzijn tijdens de lessen. De dansschool en haar medewerkers zijn niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel, schade aan eigendommen of verlies van eigendommen tijdens de lessen.
2.2. Medische Aandoeningen: Deelnemers dienen eventuele medische aandoeningen of beperkingen voorafgaand aan deelname aan de lessen te melden aan de instructeur. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor hun gezondheid en moeten ervoor zorgen dat ze fysiek in staat zijn om deel te nemen aan de lessen.
2.3. Verlies of Schade: De dansschool is niet verantwoordelijk voor verlies of schade aan persoonlijke eigendommen van deelnemers, zowel binnen als buiten het dansstudio.

3. Annulering en Restitutie:
3.1. Annulering door Deelnemer: Deelnemers dienen een opzegtermijn van 1 maand in acht te nemen bij het beëindigen van hun lidmaatschap. Dit houdt in dat als een deelnemer besluit om op te zeggen, hij/zij verplicht is om de kosten voor de komende maand te betalen, zelfs als de opzegging plaatsvindt binnen die maand. De betaling voor de maand waarin wordt opgezegd, is niet restitueerbaar.3.2. Annulering door de Dansschool: De dansschool behoudt zich het recht voor om lessen te annuleren of te wijzigen om redenen zoals onvoorziene omstandigheden, overmacht of onvoldoende deelnemers. In dergelijke gevallen zal een passende regeling worden getroffen voor vervangende lessen of restitutie.

Kledingvoorschriften:
4.1. Danskleding: Deelnemers wordt vriendelijk verzocht om geschikte danskleding te dragen tijdens de lessen. Dit omvat:Dansschoenen: Deelnemers dienen tijdens de les dansschoenen te dragen om blessures en schade aan de dansvloer te voorkomen. Schoenen met zachte, flexibele zolen die speciaal zijn ontworpen voor dans worden sterk aanbevolen.Sportbroek: Draag comfortabele sportbroeken of leggings die gemakkelijke beweging mogelijk maken.Lange T-shirt of Top: Kies voor een loszittend, ademend T-shirt of een langere top om vrij te kunnen bewegen.4.2. Sieraden en Accessoires: Tijdens de lessen adviseren we om sieraden en grote accessoires te vermijden, aangezien deze letsel kunnen veroorzaken of de dansprestaties kunnen belemmeren.4.3. Haar en Make-up: Het wordt aanbevolen om lang haar vast te binden en zware make-up te vermijden tijdens de lessen.Let op: Het niet naleven van de kledingvoorschriften kan leiden tot beperkingen in deelname aan de lessen.

Exclusiviteit en Geheimhouding:
5.1. Exclusiviteit: Deelnemers aan de dansschool verklaren hierbij dat zij zich tijdens hun lidmaatschap zullen onthouden van deelname aan andere dansscholen die een directe concurrent zijn van de dansschool. Dit omvat deelname aan vergelijkbare lessen of optredens die concurreren met de activiteiten van de dansschool.5.2. Geheimhouding: Deelnemers zullen alle vertrouwelijke informatie die zij tijdens de lessen, repetities of evenementen van de dansschool verkrijgen, strikt vertrouwelijk houden. Dit omvat choreografieën, dansroutines, muziekselecties en andere bedrijfsinformatie.5.3. Toestemming voor Optredens: Deelnemers mogen alleen deelnemen aan optredens, shows of evenementen die zijn georganiseerd door de dansschool met uitdrukkelijke toestemming. Het is niet toegestaan om op te treden namens de dansschool zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.5.4. Rechten op Optredens: De dansschool behoudt zich het recht voor om opnames te maken van optredens, repetities of evenementen waarin deelnemers betrokken zijn. Deelnemers stemmen ermee in dat deze opnames kunnen worden gebruikt voor promotionele, educatieve of andere doeleinden door de dansschool, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.5.5. Kledingvoorschriften voor Optredens: Deelnemers dienen zich te houden aan specifieke kledingvoorschriften die zijn vastgesteld voor optredens en shows, zoals kostuums en accessoires.5.6. Toestemming voor Afbeeldingen en Video’s: Deelnemers geven de dansschool toestemming om foto’s en video-opnames te maken tijdens lessen, repetities en optredens, en deze beelden te gebruiken voor promotionele en educatieve doeleinden.

Betalingsverantwoordelijkheid van Ouders/Wettelijke Voogden voor Minderjarige Leerlingen:
6.1. Ouderlijke Toestemming: Bij inschrijving van een minderjarige leerling verklaart de ouder of wettelijke voogd zich volledig verantwoordelijk voor de betaling van het lesgeld en andere gerelateerde kosten.6.2. Facturering en Betaling: Alle facturen met betrekking tot het lesgeld en eventuele andere kosten zullen worden verstuurd naar het opgegeven contactadres van de ouder of wettelijke voogd. Betaling dient te geschieden volgens de vastgestelde betalingsmethoden en -termijnen.6.3. Aansprakelijkheid voor Gedrag: De ouder of wettelijke voogd is tevens aansprakelijk voor het gedrag en de naleving van de algemene voorwaarden door de minderjarige leerling. Indien de minderjarige leerling zich niet aan de regels houdt of schade toebrengt, kan de ouder of wettelijke voogd aansprakelijk worden gesteld voor eventuele financiële schade of consequenties.6.4. Communicatie: De ouder of wettelijke voogd dient als primair contactpunt te fungeren voor alle communicatie met de dansschool met betrekking tot de minderjarige leerling.6.5. Toestemming voor Deelname: De ouder of wettelijke voogd geeft toestemming voor deelname van de minderjarige leerling aan lessen, repetities en optredens van de dansschool, inclusief eventuele reizen naar evenementen of shows.6.6. Opzegging: In geval van opzegging van het lidmaatschap van de minderjarige leerling, dient de ouder of wettelijke voogd de opzegging schriftelijk of per mail kenbaar te maken aan de dansschool en blijft verantwoordelijk voor eventuele openstaande betalingen tot de opzegtermijn is verstreken.